RKA - Nyckeltal och jämförelser

Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) är en ideell förening med uppgift att stödja arbetet med uppföljning, jämförelser och analys i kommuner och regioner. Vi erbjuder en öppen databas Kolada.

Aktuellt

  • Nyckeltal om Effektivitet för regioner

    RKA har lanserat nya nyckeltal om Effektivitet för regioner med inriktning på hälso- och sjukvård. Den 22 mars kan du delta i ett fördjupat seminarium där RKA visar nyckeltalen igen och visar hur du kan analysera läget för just din region när det gäller effektivitet.
  • Lansering av ny rapport - vad vet vi om effektiviteten i landets kommuner?

    15 februari 2021 lanserade RKA en ny rapport om Effektivitet. Innehållet baseras på analyser av de nyckeltal för produktivitet och effektivitet som finns publicerade sedan augusti 2020 i Kolada. Du kan se sändningen i efterhand.
  • Nyckeltal för kommunens produktivitet och effektivitet 

    RKA har lanserat en nyckeltalssamling som ger möjlighet att analysera produktivitet och effektivitet i kommuner. Genom nyckeltalen får den kommunala verksamheten underlag till prioriteringar och utveckling.

Aktuella seminarier och kurser

Gå direkt till