Publicerad 19 mars 2021

Nyckeltal om Effektivitet för regioner

RKA har lanserat nya nyckeltal om Effektivitet för regioner med inriktning på hälso- och sjukvård. Den 22 mars kan du delta i ett fördjupat seminarium där RKA visar nyckeltalen igen och visar hur du kan analysera läget för just din region när det gäller effektivitet.

Med hjälp av dessa nyckeltal kan regioner analysera sitt eget läge och även hitta goda exempel. Nyckeltalen utgår från befintlig statistik och beskriver flödet från befolkningens hälsa till det uppnådda resultatet för individen uppdelat på olika grupper:

Nyckeltal om effektivitet i regioner

Ett kostnadsfritt seminarium 22 mars som vänder sig till regioner som vill använda sig av den effektivitetsvisning som finns i databasen Kolada. Detta erbjudande är ett efterföljande seminarium där RKA visar nyckeltalen och hur du kan analysera läget för just din region när det gäller effektivitet.

Fördjupat seminarium den 22 mars

Välkommen!

Kontakta RKA