Publicerad 15 oktober 2020

Om SRS

SRS bedömningsstöd ska stödja hälso- och sjukvårdspersonal, framför allt läkare och rehabiliteringskoordinatorer i arbetet med sjukskrivning och rehabilitering i primärvården.

Bedömningsstödet bidrar med ett samlat kunskapsunderlag för att med större träffsäkerhet och tidigare än idag, kunna identifiera individer som riskerar en längre sjukskrivning och som har behov av specifika eller samordnade åtgärder för att kunna återgå till arbetslivet.

Tanken är också att löpande kunna utvärdera bedömningsstödet för att se hur man på ett effektivt och bra sätt kan främja återgång i arbete.

SRS bedömningsstöd finns för de vanligast förekommande sjukskrivningsdiagnoserna i primärvården, kopplade till långa sjukskrivningar.

Diagnosförteckningen (PDF, nytt fönster)

SRS bedömningsstöd består av två delar. Huvuddelen är ett AI-baserat system med prediktiva modeller utvecklade med historiska, individspecifika data över sjukskrivningar och andra prognosfaktorer för långa sjukskrivningar, bland annat tidigare sjukskrivning, kön och ålder. AI-systemet använder anpassade algoritmer för att ta fram den individuella riskberäkningen för patienten. SRS bedömningsstöd är också ett kunskapsbaserat system som presenterar råd och åtgärder per diagnos, utarbetade av en medicinsk expertgrupp.

När bedömningsstödet används visar det ett underlag som innehåller flera delar:

  • riskberäkning, som indikerar om en patient löper risk för att vara sjukskriven längre än 90 dagar
  • diagnosspecifika råd och rekommendationer om lämpliga rehabiliteringsåtgärder
  • diagnosspecifik nationell sjukskrivningsstatistik baserad på aktuell diagnos,
  • koppling till webbsidan rattsjukskrivning.se med fördjupade beskrivningar av råd och rehabiliteringsåtgärder och beskrivningar av riskberäkningen och den nationella statistiken. Webbsidan innehåller också en sammanställning över länkar för de användare som önskar en fördjupning inom området sjukskrivning och rehabilitering.

Genom att använda bedömningsstödet har vi kunnat se att samarbetet mellan läkare och rehabkoordinatorer förenklas, ökar och förbättras. Likaså att åtgärder sätts in tidigare, patientens delaktighet ökar och även att samarbetet med externa aktörer underlättas.

Om projektet Stöd för rätt sjukskrivning

Projektet Stöd för rätt sjukskrivning, SRS, har sedan 2014 ingått i överenskommelsen ”En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess” som tecknats mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR (tidigare Sveriges Kommuner och Landsting, SKL).

Projektet har utrett juridiska, tekniska och verksamhetsmässiga förutsättningar för att utveckla och erbjuda Hälso- och Sjukvården ett IT-baserat bedömningsstöd för att, med större träffsäkerhet och tidigare än i dag, kunna identifiera individer med ökad risk för längre sjukskrivning och de som har behov av rehabiliteringsinsatser.

SRS bedömningsstöd är framtaget genom användarcentrerad utveckling och användning i skarp drift på hälso-och vårdcentraler i Region Halland, Jönköping, Sörmland och Norrbotten.

På skr.se finns samtliga rapporter som projektet tagit fram samlade.

Rapporter Stöd för rätt sjukskrivning

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset