Publicerad 21 maj 2010

Cirkulär - viktig information från SKR

Överenskommelse om ändringar i Allmänna bestämmelser samt bilagor till AB


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset